Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Mark
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Mark

Chapter 13

13:1 κα κπορευομένου ατο κ το ερο λέγει ατ ες τν μαθητν ατο, διδάσκαλε, δε ποταπο λίθοι κα ποταπα οκοδομαί.

13:2 κα ησος επεν ατ, βλέπεις ταύτας τς μεγάλας οκοδομάς; ο μ φεθ δε λίθος π λίθον ς ο μ καταλυθ.

13:3 κα καθημένου ατο ες τ ρος τν λαιν κατέναντι το ερο πηρώτα ατν κατ δίαν πέτρος κα άκωβος κα ωάννης κα νδρέας,

13:4 επν μν πότε τατα σται, κα τί τ σημεον ταν μέλλ τατα συντελεσθαι πάντα.

13:5 δ ησος ρξατο λέγειν ατος, βλέπετε μή τις μς πλανήσ·

13:6 πολλο λεύσονται π τ νόματί μου λέγοντες τι γώ εμι, κα πολλος πλανήσουσιν.

13:7 ταν δ κούσητε πολέμους κα κος πολέμων, μ θροεσθε· δε γενέσθαι, λλ οπω τ τέλος.

13:8 γερθήσεται γρ θνος π θνος κα βασιλεία π βασιλείαν, σονται σεισμο κατ τόπους, σονται λιμοί· ρχ δίνων τατα.

13:9 βλέπετε δ μες αυτούς· παραδώσουσιν μς ες συνέδρια κα ες συναγωγς δαρήσεσθε κα π γεμόνων κα βασιλέων σταθήσεσθε νεκεν μο ες μαρτύριον ατος.

13:10 κα ες πάντα τ θνη πρτον δε κηρυχθναι τ εαγγέλιον.

13:11 κα ταν γωσιν μς παραδιδόντες, μ προμεριμντε τί λαλήσητε, λλ ν δοθ μν ν κείν τ ρ τοτο λαλετε, ο γάρ στε μες ο λαλοντες λλ τ πνεμα τ γιον.

13:12 κα παραδώσει δελφς δελφν ες θάνατον κα πατρ τέκνον, κα παναστήσονται τέκνα π γονες κα θανατώσουσιν ατούς·

13:13 κα σεσθε μισούμενοι π πάντων δι τ νομά μου. δ πομείνας ες τέλος οτος σωθήσεται.

13:14 ταν δ δητε τ βδέλυγμα τς ρημώσεως στηκότα που ο δε, ναγινώσκων νοείτω, τότε ο ν τ ουδαί φευγέτωσαν ες τ ρη,

13:15 [δ] π το δώματος μ καταβάτω μηδ εσελθάτω ραί τι κ τς οκίας ατο,

13:16 κα ες τν γρν μ πιστρεψάτω ες τ πίσω ραι τ μάτιον ατο.

13:17 οα δ τας ν γαστρ χούσαις κα τας θηλαζούσαις ν κείναις τας μέραις.

13:18 προσεύχεσθε δ να μ γένηται χειμνος·

13:19 σονται γρ α μέραι κεναι θλψις οα ο γέγονεν τοιαύτη π ρχς κτίσεως ν κτισεν θες ως το νν κα ο μ γένηται.

13:20 κα ε μ κολόβωσεν κύριος τς μέρας, οκ ν σώθη πσα σάρξ. λλ δι τος κλεκτος ος ξελέξατο κολόβωσεν τς μέρας.

13:21 κα τότε άν τις μν επ, δε δε χριστός, δε κε, μ πιστεύετε·

13:22 γερθήσονται γρ ψευδόχριστοι κα ψευδοπροφται κα δώσουσιν σημεα κα τέρατα πρς τ ποπλανν, ε δυνατόν, τος κλεκτούς.

13:23 μες δ βλέπετε· προείρηκα μν πάντα.

13:24 λλ ν κείναις τας μέραις μετ τν θλψιν κείνην λιος σκοτισθήσεται, κα σελήνη ο δώσει τ φέγγος ατς,

13:25 κα ο στέρες σονται κ το ορανο πίπτοντες, κα α δυνάμεις α ν τος ορανος σαλευθήσονται.

13:26 κα τότε ψονται τν υν το νθρώπου ρχόμενον ν νεφέλαις μετ δυνάμεως πολλς κα δόξης.

13:27 κα τότε ποστελε τος γγέλους κα πισυνάξει τος κλεκτος [ατο] κ τν τεσσάρων νέμων π κρου γς ως κρου ορανο.

13:28 π δ τς συκς μάθετε τν παραβολήν· ταν δη κλάδος ατς παλς γένηται κα κφύ τ φύλλα, γινώσκετε τι γγς τ θέρος στίν.

13:29 οτως κα μες, ταν δητε τατα γινόμενα, γινώσκετε τι γγύς στιν π θύραις.

13:30 μν λέγω μν τι ο μ παρέλθ γενε ατη μέχρις ο τατα πάντα γένηται.

13:31 ορανς κα γ παρελεύσονται, ο δ λόγοι μου ο μ παρελεύσονται.

13:32 περ δ τς μέρας κείνης τς ρας οδες οδεν, οδ ο γγελοι ν οραν οδ υός, ε μ πατήρ.

13:33 βλέπετε γρυπνετε· οκ οδατε γρ πότε καιρός στιν.

13:34 ς νθρωπος πόδημος φες τν οκίαν ατο κα δος τος δούλοις ατο τν ξουσίαν, κάστ τ ργον ατο, κα τ θυρωρ νετείλατο να γρηγορ.

13:35 γρηγορετε ον, οκ οδατε γρ πότε κύριος τς οκίας ρχεται, ψ μεσονύκτιον λεκτοροφωνίας πρω,

13:36 μ λθν ξαίφνης ερ μς καθεύδοντας.

13:37 δ μν λέγω, πσιν λέγω, γρηγορετε.


Next: Mark 14