Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Mark
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Mark

Chapter 1

1:1 ρχ το εαγγελίου ησο χριστο [υο θεο].

1:2 καθς γέγραπται ν τ σα τ προφήτ, δο ποστέλλω τν γγελόν μου πρ προσώπου σου, ς κατασκευάσει τν δόν σου·

1:3 φων βοντος ν τ ρήμ, τοιμάσατε τν δν κυρίου, εθείας ποιετε τς τρίβους ατο _

1:4 γένετο ωάννης [] βαπτίζων ν τ ρήμ κα κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας ες φεσιν μαρτιν.

1:5 κα ξεπορεύετο πρς ατν πσα ουδαία χώρα κα ο εροσολυμται πάντες, κα βαπτίζοντο π ατο ν τ ορδάν ποταμ ξομολογούμενοι τς μαρτίας ατν.

1:6 κα ν ωάννης νδεδυμένος τρίχας καμήλου κα ζώνην δερματίνην περ τν σφν ατο, κα σθίων κρίδας κα μέλι γριον.

1:7 κα κήρυσσεν λέγων, ρχεται σχυρότερός μου πίσω μου, ο οκ εμ κανς κύψας λσαι τν μάντα τν ποδημάτων ατο·

1:8 γ βάπτισα μς δατι, ατς δ βαπτίσει μς ν πνεύματι γί.

1:9 κα γένετο ν κείναις τας μέραις λθεν ησος π ναζαρτ τς γαλιλαίας κα βαπτίσθη ες τν ορδάνην π ωάννου.

1:10 κα εθς ναβαίνων κ το δατος εδεν σχιζομένους τος ορανος κα τ πνεμα ς περιστερν καταβανον ες ατόν·

1:11 κα φων γένετο κ τν ορανν, σ ε υός μου γαπητός, ν σο εδόκησα.

1:12 κα εθς τ πνεμα ατν κβάλλει ες τν ρημον.

1:13 κα ν ν τ ρήμ τεσσεράκοντα μέρας πειραζόμενος π το σαταν, κα ν μετ τν θηρίων, κα ο γγελοι διηκόνουν ατ.

1:14 μετ δ τ παραδοθναι τν ωάννην λθεν ησος ες τν γαλιλαίαν κηρύσσων τ εαγγέλιον το θεο

1:15 κα λέγων τι πεπλήρωται καιρς κα γγικεν βασιλεία το θεο· μετανοετε κα πιστεύετε ν τ εαγγελί.

1:16 κα παράγων παρ τν θάλασσαν τς γαλιλαίας εδεν σίμωνα κα νδρέαν τν δελφν σίμωνος μφιβάλλοντας ν τ θαλάσσ· σαν γρ λιες.

1:17 κα επεν ατος ησος, δετε πίσω μου, κα ποιήσω μς γενέσθαι λιες νθρώπων.

1:18 κα εθς φέντες τ δίκτυα κολούθησαν ατ.

1:19 κα προβς λίγον εδεν άκωβον τν το ζεβεδαίου κα ωάννην τν δελφν ατο, κα ατος ν τ πλοί καταρτίζοντας τ δίκτυα,

1:20 κα εθς κάλεσεν ατούς. κα φέντες τν πατέρα ατν ζεβεδαον ν τ πλοί μετ τν μισθωτν πλθον πίσω ατο.

1:21 κα εσπορεύονται ες καφαρναούμ. κα εθς τος σάββασιν εσελθν ες τν συναγωγν δίδασκεν.

1:22 κα ξεπλήσσοντο π τ διδαχ ατο, ν γρ διδάσκων ατος ς ξουσίαν χων κα οχ ς ο γραμματες.

1:23 κα εθς ν ν τ συναγωγ ατν νθρωπος ν πνεύματι καθάρτ, κα νέκραξεν

1:24 λέγων, τί μν κα σοί, ησο ναζαρηνέ; λθες πολέσαι μς; οδά σε τίς ε, γιος το θεο.

1:25 κα πετίμησεν ατ ησος λέγων, φιμώθητι κα ξελθε ξ ατο.

1:26 κα σπαράξαν ατν τ πνεμα τ κάθαρτον κα φωνσαν φων μεγάλ ξλθεν ξ ατο.

1:27 κα θαμβήθησαν παντες, στε συζητεν πρς αυτος λέγοντας, τί στιν τοτο; διδαχ καιν κατ ξουσίαν· κα τος πνεύμασι τος καθάρτοις πιτάσσει, κα πακούουσιν ατ.

1:28 κα ξλθεν κο ατο εθς πανταχο ες λην τν περίχωρον τς γαλιλαίας.

1:29 κα εθς κ τς συναγωγς ξελθόντες λθον ες τν οκίαν σίμωνος κα νδρέου μετ ακώβου κα ωάννου.

1:30 δ πενθερ σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα, κα εθς λέγουσιν ατ περ ατς.

1:31 κα προσελθν γειρεν ατν κρατήσας τς χειρός· κα φκεν ατν πυρετός, κα διηκόνει ατος.

1:32 ψίας δ γενομένης, τε δυ λιος, φερον πρς ατν πάντας τος κακς χοντας κα τος δαιμονιζομένους·

1:33 κα ν λη πόλις πισυνηγμένη πρς τν θύραν.

1:34 κα θεράπευσεν πολλος κακς χοντας ποικίλαις νόσοις, κα δαιμόνια πολλ ξέβαλεν, κα οκ φιεν λαλεν τ δαιμόνια, τι δεισαν ατόν.

1:35 κα πρω ννυχα λίαν ναστς ξλθεν κα πλθεν ες ρημον τόπον κκε προσηύχετο.

1:36 κα κατεδίωξεν ατν σίμων κα ο μετ ατο,

1:37 κα ερον ατν κα λέγουσιν ατ τι πάντες ζητοσίν σε.

1:38 κα λέγει ατος, γωμεν λλαχο ες τς χομένας κωμοπόλεις, να κα κε κηρύξω· ες τοτο γρ ξλθον.

1:39 κα λθεν κηρύσσων ες τς συναγωγς ατν ες λην τν γαλιλαίαν κα τ δαιμόνια κβάλλων.

1:40 κα ρχεται πρς ατν λεπρς παρακαλν ατν [κα γονυπετν] κα λέγων ατ τι ν θέλς δύνασαί με καθαρίσαι.

1:41 κα σπλαγχνισθες κτείνας τν χερα ατο ψατο κα λέγει ατ, θέλω, καθαρίσθητι·

1:42 κα εθς πλθεν π ατο λέπρα, κα καθαρίσθη.

1:43 κα μβριμησάμενος ατ εθς ξέβαλεν ατόν,

1:44 κα λέγει ατ, ρα μηδεν μηδν επς, λλ παγε σεαυτν δεξον τ ερε κα προσένεγκε περ το καθαρισμο σου προσέταξεν μωϊσς, ες μαρτύριον ατος.

1:45 δ ξελθν ρξατο κηρύσσειν πολλ κα διαφημίζειν τν λόγον, στε μηκέτι ατν δύνασθαι φανερς ες πόλιν εσελθεν, λλ ξω π ρήμοις τόποις ν· κα ρχοντο πρς ατν πάντοθεν.


Next: Mark 2