Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Acts
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Acts

Chapter 23

23:1 τενίσας δ παλος τ συνεδρί επεν, νδρες δελφοί, γ πάσ συνειδήσει γαθ πεπολίτευμαι τ θε χρι ταύτης τς μέρας.

23:2 δ ρχιερες νανίας πέταξεν τος παρεστσιν ατ τύπτειν ατο τ στόμα.

23:3 τότε παλος πρς ατν επεν, τύπτειν σε μέλλει θεός, τοχε κεκονιαμένε· κα σ κάθ κρίνων με κατ τν νόμον, κα παρανομν κελεύεις με τύπτεσθαι;

23:4 ο δ παρεσττες επαν, τν ρχιερέα το θεο λοιδορες;

23:5 φη τε παλος, οκ δειν, δελφοί, τι στν ρχιερεύς· γέγραπται γρ τι ρχοντα το λαο σου οκ ρες κακς.

23:6 γνος δ παλος τι τ ν μέρος στν σαδδουκαίων τ δ τερον φαρισαίων κραζεν ν τ συνεδρί, νδρες δελφοί, γ φαρισαός εμι, υς φαρισαίων· περ λπίδος κα ναστάσεως νεκρν [γ] κρίνομαι.

23:7 τοτο δ ατο επόντος γένετο στάσις τν φαρισαίων κα σαδδουκαίων, κα σχίσθη τ πλθος.

23:8 σαδδουκαοι μν γρ λέγουσιν μ εναι νάστασιν μήτε γγελον μήτε πνεμα, φαρισαοι δ μολογοσιν τ μφότερα.

23:9 γένετο δ κραυγ μεγάλη, κα ναστάντες τινς τν γραμματέων το μέρους τν φαρισαίων διεμάχοντο λέγοντες, οδν κακν ερίσκομεν ν τ νθρώπ τούτ· ε δ πνεμα λάλησεν ατ γγελος _

23:10 πολλς δ γινομένης στάσεως φοβηθες χιλίαρχος μ διασπασθ παλος π ατν κέλευσεν τ στράτευμα καταβν ρπάσαι ατν κ μέσου ατν, γειν τε ες τν παρεμβολήν.

23:11 τ δ πιούσ νυκτ πιστς ατ κύριος επεν, θάρσει, ς γρ διεμαρτύρω τ περ μο ες ερουσαλμ οτω σε δε κα ες ώμην μαρτυρσαι.

23:12 γενομένης δ μέρας ποιήσαντες συστροφν ο ουδαοι νεθεμάτισαν αυτος λέγοντες μήτε φαγεν μήτε πίειν ως ο ποκτείνωσιν τν παλον.

23:13 σαν δ πλείους τεσσεράκοντα ο ταύτην τν συνωμοσίαν ποιησάμενοι·

23:14 οτινες προσελθόντες τος ρχιερεσιν κα τος πρεσβυτέροις επαν, ναθέματι νεθεματίσαμεν αυτος μηδενς γεύσασθαι ως ο ποκτείνωμεν τν παλον.

23:15 νν ον μες μφανίσατε τ χιλιάρχ σν τ συνεδρί πως καταγάγ ατν ες μς ς μέλλοντας διαγινώσκειν κριβέστερον τ περ ατο· μες δ πρ το γγίσαι ατν τοιμοί σμεν το νελεν ατόν.

23:16 κούσας δ υς τς δελφς παύλου τν νέδραν παραγενόμενος κα εσελθν ες τν παρεμβολν πήγγειλεν τ παύλ.

23:17 προσκαλεσάμενος δ παλος να τν κατονταρχν φη, τν νεανίαν τοτον πάγαγε πρς τν χιλίαρχον, χει γρ παγγελαί τι ατ.

23:18 μν ον παραλαβν ατν γαγεν πρς τν χιλίαρχον κα φησίν, δέσμιος παλος προσκαλεσάμενός με ρώτησεν τοτον τν νεανίσκον γαγεν πρς σέ, χοντά τι λαλσαί σοι.

23:19 πιλαβόμενος δ τς χειρς ατο χιλίαρχος κα ναχωρήσας κατ δίαν πυνθάνετο, τί στιν χεις παγγελαί μοι;

23:20 επεν δ τι ο ουδαοι συνέθεντο το ρωτσαί σε πως αριον τν παλον καταγάγς ες τ συνέδριον ς μέλλον τι κριβέστερον πυνθάνεσθαι περ ατο.

23:21 σ ον μ πεισθς ατος· νεδρεύουσιν γρ ατν ξ ατν νδρες πλείους τεσσεράκοντα, οτινες νεθεμάτισαν αυτος μήτε φαγεν μήτε πιεν ως ο νέλωσιν ατόν, κα νν εσιν τοιμοι προσδεχόμενοι τν π σο παγγελίαν.

23:22 μν ον χιλίαρχος πέλυσε τν νεανίσκον παραγγείλας μηδεν κλαλσαι τι τατα νεφάνισας πρός με.

23:23 κα προσκαλεσάμενος δύο [τινς] τν κατονταρχν επεν, τοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους πως πορευθσιν ως καισαρείας, κα ππες βδομήκοντα κα δεξιολάβους διακοσίους, π τρίτης ρας τς νυκτός,

23:24 κτήνη τε παραστσαι να πιβιβάσαντες τν παλον διασώσωσι πρς φήλικα τν γεμόνα,

23:25 γράψας πιστολν χουσαν τν τύπον τοτον·

23:26 κλαύδιος λυσίας τ κρατίστ γεμόνι φήλικι χαίρειν.

23:27 τν νδρα τοτον συλλημφθέντα π τν ουδαίων κα μέλλοντα ναιρεσθαι π ατν πιστς σν τ στρατεύματι ξειλάμην, μαθν τι ωμαός στιν·

23:28 βουλόμενός τε πιγνναι τν ατίαν δι ν νεκάλουν ατ κατήγαγον ες τ συνέδριον ατν·

23:29 ν ερον γκαλούμενον περ ζητημάτων το νόμου ατν, μηδν δ ξιον θανάτου δεσμν χοντα γκλημα.

23:30 μηνυθείσης δέ μοι πιβουλς ες τν νδρα σεσθαι, ξαυτς πεμψα πρς σέ, παραγγείλας κα τος κατηγόροις λέγειν [τ] πρς ατν π σο.

23:31 ο μν ον στρατιται κατ τ διατεταγμένον ατος ναλαβόντες τν παλον γαγον δι νυκτς ες τν ντιπατρίδα·

23:32 τ δ παύριον άσαντες τος ππες πέρχεσθαι σν ατ πέστρεψαν ες τν παρεμβολήν·

23:33 οτινες εσελθόντες ες τν καισάρειαν κα ναδόντες τν πιστολν τ γεμόνι παρέστησαν κα τν παλον ατ.

23:34 ναγνος δ κα περωτήσας κ ποίας παρχείας στν κα πυθόμενος τι π κιλικίας,

23:35 διακούσομαί σου, φη, ταν κα ο κατήγοροί σου παραγένωνται· κελεύσας ν τ πραιτωρί το ρδου φυλάσσεσθαι ατόν.


Next: Acts 24