Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Acts
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Acts

Chapter 4

4:1 λαλούντων δ ατν πρς τν λαν πέστησαν ατος ο ερες κα στρατηγς το ερο κα ο σαδδουκαοι,

4:2 διαπονούμενοι δι τ διδάσκειν ατος τν λαν κα καταγγέλλειν ν τ ησο τν νάστασιν τν κ νεκρν,

4:3 κα πέβαλον ατος τς χερας κα θεντο ες τήρησιν ες τν αριον· ν γρ σπέρα δη.

4:4 πολλο δ τν κουσάντων τν λόγον πίστευσαν, κα γενήθη [] ριθμς τν νδρν [ς] χιλιάδες πέντε.

4:5 γένετο δ π τν αριον συναχθναι ατν τος ρχοντας κα τος πρεσβυτέρους κα τος γραμματες ν ερουσαλήμ

4:6 κα ννας ρχιερες κα καϊάφας κα ωάννης κα λέξανδρος κα σοι σαν κ γένους ρχιερατικο

4:7 κα στήσαντες ατος ν τ μέσ πυνθάνοντο, ν ποί δυνάμει ν ποί νόματι ποιήσατε τοτο μες;

4:8 τότε πέτρος πλησθες πνεύματος γίου επεν πρς ατούς, ρχοντες το λαο κα πρεσβύτεροι,

4:9 ε μες σήμερον νακρινόμεθα π εεργεσί νθρώπου σθενος, ν τίνι οτος σέσωται,

4:10 γνωστν στω πσιν μν κα παντ τ λα σραλ τι ν τ νόματι ησο χριστο το ναζωραίου, ν μες σταυρώσατε, ν θες γειρεν κ νεκρν, ν τούτ οτος παρέστηκεν νώπιον μν γιής.

4:11 οτός στιν λίθος ξουθενηθες φ μν τν οκοδόμων, γενόμενος ες κεφαλν γωνίας.

4:12 κα οκ στιν ν λλ οδεν σωτηρία, οδ γρ νομά στιν τερον π τν ορανν τ δεδομένον ν νθρώποις ν δε σωθναι μς.

4:13 θεωροντες δ τν το πέτρου παρρησίαν κα ωάννου, κα καταλαβόμενοι τι νθρωποι γράμματοί εσιν κα διται, θαύμαζον πεγίνωσκόν τε ατος τι σν τ ησο σαν·

4:14 τόν τε νθρωπον βλέποντες σν ατος σττα τν τεθεραπευμένον οδν εχον ντειπεν.

4:15 κελεύσαντες δ ατος ξω το συνεδρίου πελθεν συνέβαλλον πρς λλήλους

4:16 λέγοντες, τί ποιήσωμεν τος νθρώποις τούτοις; τι μν γρ γνωστν σημεον γέγονεν δι ατν πσιν τος κατοικοσιν ερουσαλμ φανερόν, κα ο δυνάμεθα ρνεσθαι·

4:17 λλ να μ π πλεον διανεμηθ ες τν λαόν, πειλησώμεθα ατος μηκέτι λαλεν π τ νόματι τούτ μηδεν νθρώπων.

4:18 κα καλέσαντες ατος παρήγγειλαν τ καθόλου μ φθέγγεσθαι μηδ διδάσκειν π τ νόματι το ησο.

4:19 δ πέτρος κα ωάννης ποκριθέντες επον πρς ατούς, ε δίκαιόν στιν νώπιον το θεο μν κούειν μλλον το θεο, κρίνατε,

4:20 ο δυνάμεθα γρ μες εδαμεν κα κούσαμεν μ λαλεν.

4:21 ο δ προσαπειλησάμενοι πέλυσαν ατούς, μηδν ερίσκοντες τ πς κολάσωνται ατούς, δι τν λαόν, τι πάντες δόξαζον τν θεν π τ γεγονότι·

4:22 τν γρ ν πλειόνων τεσσεράκοντα νθρωπος φ ν γεγόνει τ σημεον τοτο τς άσεως.

4:23 πολυθέντες δ λθον πρς τος δίους κα πήγγειλαν σα πρς ατος ο ρχιερες κα ο πρεσβύτεροι επαν.

4:24 ο δ κούσαντες μοθυμαδν ραν φωνν πρς τν θεν κα επαν, δέσποτα, σ ποιήσας τν ορανν κα τν γν κα τν θάλασσαν κα πάντα τ ν ατος,

4:25 το πατρς μν δι πνεύματος γίου στόματος δαυδ παιδός σου επών, νατί φρύαξαν θνη κα λαο μελέτησαν κενά;

4:26 παρέστησαν ο βασιλες τς γς κα ο ρχοντες συνήχθησαν π τ ατ κατ το κυρίου κα κατ το χριστο ατο.

4:27 συνήχθησαν γρ π ληθείας ν τ πόλει ταύτ π τν γιον παδά σου ησον, ν χρισας, ρδης τε κα πόντιος πιλτος σν θνεσιν κα λαος σραήλ,

4:28 ποισαι σα χείρ σου κα βουλή [σου] προώρισεν γενέσθαι.

4:29 κα τ νν, κύριε, πιδε π τς πειλς ατν, κα δς τος δούλοις σου μετ παρρησίας πάσης λαλεν τν λόγον σου,

4:30 ν τ τν χερά [σου] κτείνειν σε ες ασιν κα σημεα κα τέρατα γίνεσθαι δι το νόματος το γίου παιδός σου ησο.

4:31 κα δεηθέντων ατν σαλεύθη τόπος ν σαν συνηγμένοι, κα πλήσθησαν παντες το γίου πνεύματος, κα λάλουν τν λόγον το θεο μετ παρρησίας.

4:32 το δ πλήθους τν πιστευσάντων ν καρδία κα ψυχ μία, κα οδ ες τι τν παρχόντων ατ λεγεν διον εναι, λλ ν ατος παντα κοινά.

4:33 κα δυνάμει μεγάλ πεδίδουν τ μαρτύριον ο πόστολοι τς ναστάσεως το κυρίου ησο, χάρις τε μεγάλη ν π πάντας ατούς.

4:34 οδ γρ νδεής τις ν ν ατος· σοι γρ κτήτορες χωρίων οκιν πρχον, πωλοντες φερον τς τιμς τν πιπρασκομένων

4:35 κα τίθουν παρ τος πόδας τν ποστόλων· διεδίδετο δ κάστ καθότι ν τις χρείαν εχεν.

4:36 ωσφ δ πικληθες βαρναβς π τν ποστόλων, στιν μεθερμηνευόμενον υς παρακλήσεως, λευίτης, κύπριος τ γένει,

4:37 πάρχοντος ατ γρο πωλήσας νεγκεν τ χρμα κα θηκεν πρς τος πόδας τν ποστόλων.


Next: Acts 5